Šrí Ramana Mahariši

(31.12. 1879 – 28.12. 1950)
ů
Ramana Mahariši je jedním z nejznámějších velkých mudrců moderní doby. To posvátné, o čem píšou písma (upanišady, advaita-védánta) objevil jako mladý vlastní niternou zkušeností.
.
Šrí Ramana Mahariši (Venkataraman Ajjar) se narodil 31.12. 1879 v jižní Indii ve vesnici Tiručuli. V roce 1895 se mu dostala do rukou kniha Perijapuránam. Obsahuje životopisy 63 tamilských světců. Při jejím čtení pocítil velikou touhu stát se podobným některému z nich. Později zaslechl vyprávět příbuzného o posvátné hoře Arunáčale a celá jeho duše byla prodchnuta intenzivní radostí a posvátnou úctou. V červnu 1896 měl zážitek blízký smrti, kdy si položil otázku:“Co vlastně umírá? Tělo. Je toto tělo já? Budu jeho smrtí mrtev i já?“ A tehdy zažil nezvratnou zkušenost, že není tělem ani myšlenkami, že je Duchem, překračujícím tělesnou existenci a nedotčeným smrtí. Tato zkušenost trvala už nepřetržitě, strach ze smrti navždy zmizel. Zanechal rodině lístek, že se o něj nemusí strachovat a že není potřeba ho hledat. Opustil domov a vydal se k posvátné hoře Arunáčale. Seděl nehybně vstřebán v bytostného Ducha a lidé o něm říkali: „Musí to být šílenec“ a Ramanu to nesmírně pobavilo a přál si aby se takové nádherné šílenství zmocnilo všech lidí =) Na Arunáčale žil v jeskyni Virúpákša, kde před ním žil a zemřel známý světec. Duchovní atmosféra kolem Ramany byla tak hluboká, že jej lidé začali uctívat. I někteří, kdo ještě nikdy nemeditovali, stáli před ním v úžasu a tichu hodiny a hodiny v kuse, nevnímaje svět =) Žáci, kteří chtěli žít blízko něho, postavili ášram, duchovní útulek, potom druhý. O tom a o úžasném blízkém žáku Annamalai svámím se dočtete např. v nádherné knize David Godman: Život podle Bhagavána (nakladatelství Onyx, 2007).
.
Maharišiho učení, kromě toho, jak vyzařoval ticho, je: átmavičára. Je to cesta přímé introspekce, přímého vhledu do nitra.
Co je to to Já s velkým J v jeho knihách? Átman. Átman přesahující ego – já s malým j, átman spojený s brahma, nerozdílný od brahma
.
Maharišiho nejznámější žáci byli: jógin Ramiah, Annamalai svámí, H.W.L. Púndža, Sádhu Óm, Palanisvámí, Paul Brunton, sádhu Natánanda, Mastán Sáhib, Šivaprakásam Pillai, Rámasvámí Pillai, Kundžu svámí, K.S.S. Ramanadása, Súrí Nágamma, Muruganar, Višvanátha svámí, Dévarádža Mudaliar, F.H. Humphreys – první západní žák, major Chadwick (Sádhu Arunáčala), Arthur Osborne, S.S.Cohen, Ganapati Muni a další a další…
.
Ganapati Muni to byl, kdo zkrátil a pozměnil původní jméno Venkataraman na Ramana a nazval svého gurua Maharišim – velkým rišim, naznačuje tak jeho sourodost s velkými rišii upanišad, se starověkými védskými mudrci.
.
Ramana znamená „Ten, kdo se kochá átmanem“ =)
Mahá = veliký
rši, riši = mudrc
Ramanovi Maharišimu se také často říká Bhagaván (Vznešený).
.
.
Knihy, kde se dočteme o životě a filozofii Maharišiho:
.
• Šrí Ramana Maharši, život velkého mudrce z Arunáčaly v obrazech (nakladatelství AVATAR, 1997)
• David Godman: Život podle Bhagavána (nakladatelství Onyx, 2007)
• Jiří Navrátil: V SRDCI SKUTEČNOSTI – Život a učeníŠrí Ramany Maharišiho, nejvýznamnějšího novodobého představitele védántické duchovní tradice (nakl. AVATAR, 1993)
• Šrí Ramana Maharši – Poselství
• Šrí Ramana Maharši – Učení
• Moudrost Ticha – Mlčení s Ramanou Maharišim
• Nan Yar
• Tak pravil Ramana Mahariši (kniha je od prvního evropského žáka F. H. Humphreyse, přeložil, seřadil a vydal ji Vacek, 1996)
• A. Devaraja Mudaliar: S Ramanou Mahárišim den za dnem (1996)
• Josef Hoznourek: Šri Mahariši – jeho život a učení (nakladatelství Eduarda Weinfurtra, 1940)
• Paul Brunton: Tajnosti Indické (nakladatelství IRIS RR, poprvé byla vydána roku 1934 v Anglii, u nás v roce 1995) jsou v překrásné kapitoly o setkání s Ramana Maharišim
.
Z knihy Život podle Bhagavána:
Pro Bhagavánův daršan přišli nějací lidé z jihu. Byl mezi nimi malý pětiletý chlapec. Položil se v pozdravu na zem, pak se přiblížil k Bhagavánovi a upřel na něj svůj milující pohled. Bhagaván mu dal levou ruku na hlavu a zeptal se ho co si přeje. Chlapec naprosto pevně odpověděl:’Já nechci nic.‘ ‚Ohó,‘ řekl Bhagaván ‚ty patříš k nám!‘ Pak se obrátil na lidi se kterými chlapec přišel a dodal:’Pokud zůstane ve stavu nechci nic, všechno k němu přijde.‘
.
Z knihy Jiří Navrátil: V srdci skutečnosti:
– Mastan Sahib vypráví o Maharišim a o meditaci s ním: „Podíval se na mne a – brána mého srdce se otevřela: ocitl jsem se rovněž v jeho stavu. Stál jsem tak celých osm hodin, aniž jsem cítil sebemenší únavu, v úplném pohroužení a míru. Maharši v oněch dnech otevírával naše srdce prostým milostiplným pohledem a proměňoval nás tak. Nebylo třeba se na nic ptát, protože on nás tímto pohledem činil podobným sobě samému.“
.
MM
Malé děti z okolí k Ramanovi samy přicházely, z vlastního popudu vylezly na horu, nehrály si, jen s ním šťastně mlčky seděly.
.
Také plachá zvířata jako veverky, krmil je z ruky.. A pomohl s láskou malému ptáčeti, umírající vráně, přijal laň Vali, psa Jackieho, pávy a telátko Lakšmí..
.
stažený soubor (3)
Ramana Mahariši s Lakšmí. Lakšmí byla výjimečná bytost. Chodívala si do meditační haly, vždy neomylně včas, pro daršan, a chovala se jako člověk 🙂
.
.
 .
.
Ramana Mahariši, tento laskavý mudrc, aniž kdy opustil Arunáčalu, je známý a milovaný po celém světě. Ovlivnil tolik životů a pomohl tolika lidem!♥
.
.
.
Někdo se Maharišiho zeptal: „Jak se máme chovat k druhým?“
Mahariši: „K jakým druhým?“
.
– Tento citát jsem objevila na fb u Taraka, moc děkuji!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.