Átman, brahma

 Když mluvíme o individuálních bytostech, z pohledu mikroskopického, používáme pro Vědomí termín átman. Když mluvíme o celku, absolutnu, z pohledu makroskopického či z pohledu celého vesmíru, používáme pro Vědomí termín brahma.

– Swámí Paramárthananda: Védánta – Posvátná nauka indické filozofie (z AJ přeložil V. Lepičovský, nakladatelství Onyx, 2013)

Je to jedno jediné Vědomí, Bytí.

Slovo átman znamená niterné jsoucno (/“ sebe sama“, posvátné nitro, nejvnitřnější podstatu, Duši, jiskru Boží v člověku, Vědomí, existenci-vědomí-blaženost/lásku).

Átman je nejvnitřnější Já každé bytosti, čiré, beztvaré a nerozlišené vědomí.
Ego je iluze, která átman – posvátnou Duši všeho – zakrývá a duchovní praxí se rozpouští.

Slovo brahma znamená neomezený či nekonečný.
Brahma je Absolutno, podstata vší existence, věčné, nekonečné, neomezené, bezvztažné, dokonalé bytí, univerzální Vědomí, zcela nepopsatelný základ, zdroj a cíl všeho, nejvyšší transcendentní pravda. (Křesťanství ji nazývá Bůh).
.
.

Více

1 komentář u „Átman, brahma“

  1. Zajímavý pojem. Měli to promyšlené. Já se schválně po přečtení slovníku šel i podívat na ten odkaz vedle. Nebyla to špatná volba.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.