Hathajóga

Slovo jóga znamená spojení, sjednocení (s Bohem, Duší, s pravou podstatou, prvotní moudrostí). Je vícero jógových duchovních cest – ty hlavní čtyři jsou:
.
– džňanajóga [gňanajóga] –  duchovní cesta skrze moudrost, analýzy, rozlišování skutečného a neskutečného, trvalého a pomíjivého
– bhaktijóga – duchovní cesta veliké lásky a odevzdanosti k Bohu, silám Dobra
– karmajóga – duchovní cesta nesobecké odpoutané práce pro dobro všech bytostí
– a rádžajóga, jenž zahrnuje etická pravidla, životosprávu, tapas, meditaci a samádhi
.
Hathajóga – tělesná a dechová cvičení, jsou vlastně jen malinkou součástí radžajógy 🙂
 .
Hathajóga dokáže nesmírně zkvalitnit život. Je velký rozdíl mezi tím, jak byl člověk předtím ztuhlý – a jak má po několika letech cvičení tělo ohebné a uvolněné. Je to báječný pocit. Cvičí se jemně, relaxačně, svaly a šlachy se protahují postupně po milimetrech, skrze uvolnění. Je třeba vždy poslouchat, kam tělo může, necvičit nic skrze napětí, sílu, násilí.
Hathajóga dělá z našeho těla nástroj zdravější, otužilejší, jemnější, nenáročnější, což je příjemné. Zvyšuje rovnováhu, zdokonaluje držení těla a prohlubuje dech. Osvěžuje tělo i mysl, doplňuje energii, uklidňuje, očišťuje. Cvičit je radost. Dokáže tělo úplně zrelaxovat po těžké práci. Také činí tělo odolnějším, lidé, kteří pravidelně cvičí, se cítí zoceleně. Hathajóga velmi pomáhá udržovat ve zdraví tělo fyzické, ale to není jejím hlavním cílem, ten je vyšší: působí také na tělo jemné, na všechny nádí, jež čistí a odblokuje, aby mohla energie volně proudit. Pak se nám lépe jde po duchovní cestě.
.
„Sanskrtské slovo hatha je složeno ze sanskrtských slovních kořenů ha a tha jejichž mnohačetnému významu odpovídají nejvíce významy nutit a stáhnout seHatha znamená – nutit (duch) stáhnout se (od vnějších vjemů).“¹
Část „ha“ je navíc symbolem slunce a část „tha“ měsíce. Slovo jóga znamená spojení, sjednocení.
V jemném těle, podél centrálního nervového kanálu sušumny (sušumná je v míše v páteři), se nalevo nachází „měsíční“ nervový kanál idá a napravo „sluneční“ nervový kanál pingalá. Když energie z idy a pingaly vnikne do sušumny a tyto kanálky se v ní sjednotí a rozplynou, vede to k samádhi a osvícení. Samozřejmě že musíme hathajógu spojit s praxí hluboké meditace a s altruistickým životem, pouze hathajóga sama by nás až k Pravdě nedovedla.
.
¹ zdroj

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.