Hanumán čalísa

(Dala jsem zde více moc hezkých znění) 🙂
,

 

.

.

 

.
.
Hanumán čalísu složil světec Tulsídás v 16. století n. l.
.
výslovnost:
.
modlitba:
Šrí guručarana, saródža radža, nidža mana mukura sudhári,
varanon rakubara, vimala jaša, džó dájaka palačári
budhi hína tanu džániké,
sumiron pavana kumár,
bala vudi vidja déhu móhin,
harahu kaléša vikár.
.
čalísa:
1. Džeja Hanumána gňána guna ságara
džeja Kapíša, tihun lóka udžágara
2. Ráma dúta atulita bala dháma
Andžani pútra pavana suta náma
3. Mahávíra vikrama badžarangi
kumati nivára sumatiké sangi
4. Kančana varana virádža suvéšá
kánana kundala kunčita kéšá
5. Háta vadžra ou dhvadžá birádžej
kandé múndža džanéhu sádže
6. Šankara suvana kešari nandana
tédža pratápa mahádžaga vandana
7. Vidíjávana guni ati čátur
Ráma kádža karivé kó átur
8. Prabhu čaritra sunavé kó rasíja
Ráma Lakhana Síta mana basija
9. Súkšma rúpa dari sijahin dikáva
vikata rúpa dari Lanka džaráva
10. Bíma rúpa dari asura samháre
Rámačandra ké kádža sanváre
11. Lája sadžívana Lakhana dživáje
šrí Rakhuvíra haraši ur láje
12. Rakhupati kínhí bahata badáje
tuma mama prija Bharata sama bháje
13. Sahasra vadana tumharó jaša gáve
asa kahi Šrípati kanta lagáve
14. Sanakádika Brahmádi muníša
Nárada Šárada sahita ahíša
15. Jama Kubéra digapála džahanté
Kahi kóvida kahi sakej kahanté
16. Tumaupakára Sugríva in kínhá
Ráma milája rádža pada dínhá
17. Tumaró mantra Vibhíšanamána
Lankéšvara bhaje saba džaga džáná
18. Juga sahástrá jódžana para bhánu
liljó táhi madura pala džánu
19. Prabhu múdriká meli muka máhin
džalandi lángi gaje ačaradža náhín
20. Dúrgama kádža džagata ke džéte
sugama anugraha tumaré te te
21. Ráma duáre tuma rakaváre
hóta na ágňa bino pejsáre
22. Saba suka lahej tumhárí šarna
tuma rákšaka káhuko darná
23. Ápana tédžá sanháró ápej
tínó lóka hánkatyn kánpej
24. Búta pišáča nikata nahin ávej
Máhávíra džaba náma sunávej
25. Nášej roga hare saba pírá
džapata nirantara hanumata vírá
26. Sankatase hanumána čodáve
mana karma bačana dhjána džó láve
27. Saba para Ráma tapasví rádža
tinake kádža sakala tuma sádža
28. Óra manoratha džó koí láve
tásu amita džívana phala páve
29. Čáro juga pratápa tumhárá
hai parasiddha džagata udžijárá
30. Sádhu santa ke tuma rakhaváre
Asura nikandana Ráma duláre
31. Ašta siddhi nava nidhi ke dátá
Asa vara dín Džánaki mátá
32. Ráma rasájana tumhare pásá
sadá rahó Raghupati ke dásá
33. Tumhare badžana Ráma ko bhávej
džanama džanama ke dukha bisaráve
34. Anta kála raghupati pura džájí
džahán džanma haribhakta kaháí
35. Aora dévatá čitta na dharai
Hanumata sei sarva sukha karaí
36. Sankata hare mité saba pírá
džo sumire Hanumata bala vírá
37. Džej džej džej Hanumána gosáín
krpá karo gurudévá kí náín
38. Džó šatabára pátha kara kóí
čhúte bandi mahá sukha hoí
39. Džo jaha padhe Hanumána čalísá
hoia siddhi sákhí gouríšá
40. Tulsídása sadá hari čerá
kí džej nátha hrdaja mahin dera
.
závěr:
Pavanatanaja sankata Harana
Mangala múrti rúpa.
Rama Lakana Sítá sahitó
hrdaja vaso súra bhúpa.
.
Jeden z překladů:
.
modlitba:
Maje vyleštěné zrcadlo mého srdce – prachem z lotosových nohou mého gurua,
zpívám čistou slávu Raghuovců, která uděluje čtyři plody života.
Vím, že toto mé tělo nemá žádnou inteligenci, proto se odvolávám na tebe, Syne Větru (Hanumán),
dej mi sílu, důvtip a moudrost a odeber mi má trápení a nedostatky.
.
čalísa:
1. Vítězství Hanumánovi, oceánu moudrosti a ctnosti, vítězství Pánu Opic, který osvětluje tři světy.
2. Jsi Rámovým vyslancem a příbytkem nesrovnatelné síly, Andžanin synu, Synu Větru.
3. Skvělý hrdino, odstraňovateli zlomyslnosti
4. Zlaté barvy a nádherně zdobený, s těžkými náušnicemi a kudrnatými vlasy.
5. Ve tvé ruce září palcát a prapor, posvátná nit bráhmanů zdobí tvé rameno.
6. Jsi Šivův syn a Kesariho radost, Ty, který jsi plný jasné záře a velkoleposti, uctívaný na celém světě
7. Ty jsi nejmoudřejší z moudrých a ctnostných, vždy připraven pracovat pro Rámu (Boha)
8. Tvým potěšením je poslouchat o Pánových skutcích, Ráma, Síta a Lakšmana bydlí ve tvém srdci
9. Vzal jsi na sebe jemnohmotnou/maličkou formu, aby ses mohl objevit Sítě a v úžasně hrozivé formě jsi spálil (Lanku)
10. Vzal jsi na sebe děsivou podobu a povraždil jsi démony, splnil poslání Pána Rámy
11. Přinášeje magickou bylinu jsi oživil Lakšmanu a Ráma tě potěšeně obejmul
12. Pán Raghuovců tě velmi chválil: „Bratře, jsi mi drahý jako Bharatovec!“
13. „Ať posvátný tisícihlavý had pěje tvou chválu“, tak říkaje Pán Lakšmí, přitáhl si tě k sobě
14. Sanak a mudrci, Brahma, bohové a skvělí světci Narada, Sarasvatí a Král hadů,
15. Yama, Kubéra a strážci čtyř stran, básníci a učenci-nikdo nemůže vyjádřit tvou slávu
16. Prokázal jsi skvělou službu Sugrívovi, představil jsi ho Rámovi, dal jsi mu království
17. Vibhíšana dbal na tvou radu a stal se Pánem Lanky, jak celý svět ví
18. Vyskočil jsi tisíce mil ke slunci, protože sis myslel, že je to zralé a sladké ovoce. To sluneční paprsky zakrylo a mnoho tisíc mil země bylo ve tmě
19. Nesouce Pánův prsten v ústech, nebylo to žádné překvapení že jsi přeskočil oceán
20. Každý obtížný úkol/poslání na světě, se stane snadným tvou milostí
21. Jsi strážce Rámových dveří, nikdo nevstoupí, pokud ho nevpustíš
22. Kdo u tebe přijme útočiště, najde veškeré štěstí a ten koho chráníš nikdy nepozná strach
23. Jen ty sám dokážeš nést své světlo, tři světy se chvějí tvým řevem
24. Zlí duchové, zlé bytosti, se nemohou přiblížit, skvělý hrdino, když je tvé jméno vyřčeno
25. Ach, nemoc a bolest je vymýcena, statečný hrdino, vytrvalým recitováním tvého jména
26. Hanumán propouští z trápení ty, kteří na něj pamatují v myšlenkách, slovem i skutkem
27. Ráma, král asketů, vládne, ale ty se staráš o všechnu jeho práci
28. Kdo k tobě přijde s nějakým přáním, získává hojnost Čtyř plodů Života
29. Tvá všeprostupující síla je dobře známá ve čtyřech jugách a svět je jí osvícený
30. Jsi strážce svatých a mudrců, ničitel démonů a miláček Rámy
31. Uděluješ osm sil a devět pokladů (sádhan), skrze dobrodiní jsi je obdržel od Matky Džanaki (Síta)
32. Držíš elixír Rámova jména a zůstáváš věčně jeho služebníkem
33. Zpívaje tvou chválu, najde člověk Rámu a unikne z bolestí nespočetných životů
34. Po smrti jde člověk do Rámova vlastního města (nebe) nebo se narodí na zemi jako vyznavač Boha
35. Není nutné meditovat o jiné božské bytosti, když uctívání Hanumána přináší všechno štěstí
36. Všechno utrpení přestane, všechna bolest zmizí, když pamatuješ na mocného hrdinu Hanumána
37. Vítězství, vítězství, vítězství Pánu Hanumánovi. Propůjč mi svou milost můj guru
38. Kdo recituje toto stokrát, je uvolněn z otroctví a najde štěstí
39. Kdo čte tuto Hanumán Čalísu, získá úspěch, ať je mi Šiva svědkem
40. Toto říká Tulsí Das, který vždy zůstává Pánovým služebníkem: „Pane přijmi domov v mém srdci!“
.
závěr:
Synu větru, ničiteli zármutku, ztělesnění Smazávání, žij v mém srdci, Pane bohů, spolu s Rámou, Lakšmanou a Sítou
.
Jiný překlad veršů 3., 4., 5. – „Bhadžarangí (opičí Bože), odstraňovateli zlomyslnosti, ty jenž jsi společníkem dobrotivých, zářící zlatou barvou, oblečený do krásných šatů, nosící náušnice, s vlnitými vlasy. Ty, který máš ve svých rukou zářící palcát, ty jež nosíš kolem ramen posvátnou přízi z Mudži, ty jenž jsi inkarnací pána Šankary a který jsi také známý jako syn Kešariho“,..
.
Slova Hanumán čalísy nepřepsané výslovností – zde
.
.
Hanumán čalísa přináší velikou ochranu, radost a mír. Hanumánova krásná duše prostupuje zpívajícími, a jeho úžasné dobro a hluboké ticho. Noří nás celé do něj, domů. Nikdy jsem nezažila nic krásnějšího.
.
.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.