Mandaly

V sanskrtu znamená slovo mandala kruh, magický kruh. Mandaly jsou posvátné geometrické obrazce, nejčastěji je to kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují krásně symetricky uspořádané tvary. Někdy se setkáme také s mandalami ve tvaru čtverce. Mandaly mohou být dvoj- i trojrozměrné. Nejvíce jsou známy z hinduismu (v hinduismu jsou mandaly sídly božstev, či vyjádření energie božstev) a buddhismu (kde reprezentují kosmologii i lidskou psychologii), ale používaly se na světě odnepaměti, v nejrůznějších kulturách. Mandaly najdeme už v době kamenné, také ve starověkém Egyptě, u Indiánů, u keltů, v súfismu, v křesťanství, u Řeků… I chrámy různých kultur se stavěly ve velmi symetrických tvarech. Protože potom se v nich drží léčivá energie. Veliká duchovní síla. Mandaly působí blahodárně na mysl. Působí na ni, dokonce i kdyby jsme symboly v nich obsažené rozumově vůbec neznali. Čistí, uspořádávají mysl, uklidňují, zjasňují, léčí, přináší do života řád, uvnitřňují, pomáhají soustředit se. Medituje se na ně s pohledem uvolněně upřeným na střed mandaly. Je to podobno ztišení mysli při dívání se do dálky nebo do tunelu.
V tibetském buddhismu se konají i obřady sypání mandal – mniši vytváří pečlivě a meditativně krásné mandaly z obarveného písku či obarveného rýžového prášku. Je u toho nádherná atmosféra a přináší to na svět něco velmi dobrého. Velmi dobré síly. Mír a požehnání. Když je mandala hotová, na závěr ji zase rozpráší, písek sesbírají a nasypou do řeky. Protože vše na světě je pomíjivé, točí se v koloběhu, a protože za všemi tvary je hlubina ticha. Je to další blahodárné kouzlo. 
(Navíc se také mezi lidmi věří, že tento písek chrání proti záplavám a žehná řekám, polím, celé zemi.)
Pro mnoho náboženství je mandalou celý svět. Svět je uspořádaný jako mandala. Všechny galaxie jsou mandalami, sluneční soustavy jsou mandalami, jejichž středy jsou Slunce. Také posvátná hora může být středem mandaly. A v přírodě nalezneme mnoho mandal. Květy, borovicové šišky, pravidelně rostlé stromy, paví ocasy …
Co je obecně středem mandaly? Bůh.
Prvky mandaly najdeme i ve vyobrazení božstev a svatých – obrázky jsou často kruhové, velmi symetrické a světec či hlavní božstvo je ve středu.

Související obrázek

zdroj obrázku