Advaita védánta

Slovo advaita znamená „nedvojnost, nedualita“,
slovo védánta „závěr Véd, konec Véd, vrcholek Véd“  – posvátných spisů.
Advaita védánta je indická filozofie, zastávající čistý monismus – že jest jediná realita. Hovoří o totožnosti átmabrahma.

.

„To, v čem všechny světy existují, to, z čeho všechny světy do existence vzešly, je jediná skutečnost. Tato skutečnost je vším. Je všude a především je též nekonečným vědomím ve vašem vlastním srdci.“

  – Eduard Tomáš: Cestami sebepoznání, nakl. Avatar, 1997

.

„To, z čeho čerpáme svůj život a inteligenci je jedinečné, nezničitelné, bez počátku a nekonečné.“

– Paul Brunton: Zápisky, svazek 14 – Inspirace a Nadjá (nakl. IRIS RR, 1996), str. 102

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.