Drogy nepatří na duchovní cestu

 „Požívat gandžá je velmi špatným zvykem“

Šrí Ramana Mahariši (kniha Život podle Bhagavána/Žít podle Bhagavána, 2007, str. 179)

.

„Snaha o meditaci s použitím drog není meditace.
Jedná se o závislost. Je to stav omámení nebo bezvědomí. Není v tom pravá duchovní radost. Jakmile účinek drogy vyprchá, musíte vstát. Navíc to oslabuje tělo. Cítíte se lépe jenom tehdy, když si drogu vezmete znovu, ale pouze tak dlouho, dokud působí. Jedná se o závislý, nikoli nezávislý stav. Je nestálý, zatímco meditace je stálý stav. Nenastávají po ní žádné negativní účinky, žádná slabost. Meditace nepůsobí žádnou škodu.“

.

–  Šrí Dhjánjógí Madhusúdandásdží: Zlatá slova, strana 24

.

“ … Není-li váš nápad jenom špatným žertem, pak byste se opravdu hnal do sebezničení. Jestliže jste to již vyzkoušel, pak s tím okamžitě přestaňte, a jestli ne, nezačínejte takto žít nikdy. Drogy, alkohol a kouření by vám nejen brzy podlomily zdraví a vyřadily by vás z lidské společnosti, ale, což je ještě horší, v krátkém čase by vám odňaly i veškerou možnost duchovního prohloubení. Což nevíte, že jen pouhým LSD, kyselinou lysergenovou, můžete po několika málo dávkách ztratit dobrou polovinu svých rozlišovacích schopností a inteligence?…“

Eduard Tomáš: Cestami sebepoznání (nakl. Avatar), str. 184

.

„Droga jako LSD je v oblibě u mladých lidí na základě tvrzení, že otevírá mysl pravdě a lásce. To je možné, ale současně ji otevírá iluzím a sebeklamu. Ty mohou být nebezpečně škodlivé.“

– Zápisky Paula Bruntona, Svazek 11 Senzitivové, (nakl. IRIS RR, 1996), str. 283.

O drogách je v této knize celá kapitola, str. 277 – 286

.

Látek omamných a mysl zatemňujících chci se zdržovat!“

.– z pětice základních životních zásad buddhistů (mnichů i laiků)

.

3 komentáře u „Drogy nepatří na duchovní cestu“

  1. Co se týká ajahuasky apod., myslím, že je lepší pro Zemi něco dělat, než promarňovat život ve snech. Velké obnosy za mysteriozní zážitky Santo Daime bych věnoval raději na vzdělání chudých dětí, což by naší modré planetce pomohlo nejvíce. Pokud žije člověk v souladu se svým svědomím, jeho životem prostoupí hlubší smysl samovolně, a nadto bude pevně zakotven v realitě hmotného světa.

  2. Ten od koho je ten první citát, Šrí Dhjánjógí Madhusúdandásdží, musí být opravdu rozumný a zkušený člověk.
    Eduard Tomáš mně svým citátem též zaujal. Ten začátek o sebezníčení – zní to zajímavé a poutavě.
    Ten poslední citát z pětice základ to celé skvěle zakončil. 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.