A

adršta – nevnímatelný

advaita – nedvojná, neduální, nedualita

aham – já

ahankára, ahamkára – ego

ahimsa, ahiṁsā, ahinsa, ahinsá – nenásilí – neubližování žádné živé bytosti skutkem, slovem ani myšlenkou

akáša – prostor

amar – nesmrtelný, ten, kdo je zajedno s nesmrtelnou duší

amma – matka (tamilsky)

amrita – nesmrtelnost, věčnost

ananta, anantah – nekonečný

aneka – „ne (pouze) jeden“, všechny

anna – potrava, jídlo, výživa

annamaja-koša – hrubé tělo

annapúrna – „plnost jídla, výživy“, hinduistická bohyně

aparigraha – oproštěnost, nelpění na majetku

appa – otec (tamilsky)

arúpa – bez podoby

asparša – nad protiklady, bez protikladů

astéja – nezcizování a nepoškozování majetku ostatních

ašta – osm

avatar, avatāraḥ – (doslovně ze slov: dolů, sestoupit + prochází, překračuje) – manifestace božství nebo osvícené duše tělesně na Zem, vtělení spasitele, učitele

avidjá – nevědomost; příčinná látka, nejjemnější forma hmoty

avináši – nehynoucí, nezničitelný

ádi – prvotní, prapůvodní

ágámi-karma – (ágami = „přicházející“)  – ta karma, kterou vytváříme v tomto současném životě

ájur – život

ájurvéda – „věda / vědění o životě“, tradiční indické lékařství

ánanda – blaženost

ásana – trůn, podložka na sezení, taktéž název pozic v hathajóze

asparša – „ne dotek“, bez protikladů

átman, átmá – niterné jsoucno, duše, Vědomí pronikající tělem – více zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.