D

daja, dajá – soucit

dama – ovládání smyslů, kontrola smyslů

daša – deset

dás – služebník

dásí – služebnice

déva – „zářící“ – bůh

déví – „zářící“ – bohyně

dhairya – trpělivost a odhodlanost

dháraná – koncentrace

dhjána – proud meditace, dokonalá nepřerušovaná meditace

dhjánjóga – duchovní cesta meditace, dokonalého nepřerušovaného proudu meditace, sjednocení meditací

dípa – světlo

drg-dršja-vivéka – „pozorovatel, pozorovaná věc, rozlišení“

dršta – vnímatelný, zakoušený

dukha – utrpení, neštěstí, smutek

durgá – „nedosažitelná, nepřemožitelná“, hinduistická bohyně

dvaita – dva, dvojnost, dualita

džagad, džagat – vesmír

džagrad – bdělý stav (na rozdíl od spánku)

džaj, džaja – vítězství

džanardán – vítězný

džapa – praxe opakování božího jména či některé mantry (nejčastěji tiše v mysli)

džňánedrijas – smyslové orgány poznávání (pět orgánů, které zakoušejí pět typů vjemů podnětů – zrak, sluch, čich, hmat, chuť)

džej – vítězství

-dží – přípona za jménem či titulem, jež slouží jako výraz úcty

džíva – individuální živá bytost v těle, jedinec

džívanmukta – zaživa osvobozen (plně osvícený člověk v těle)

džňána – poznání, moudrost, přirozené setrvávání v pravé skutečnosti

džňánin – ten, kdo jde duchovní cestou poznání, moudrosti, analýz, rozlišování skutečného od neskutečného; moudrý, ten, kdo poznal, dosáhl sebepoznání

džóti, džjóti  – světlo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.