K

kalpa – světový cyklus, období

kančana – zlato, zlatý

karma – „čin“, čin a následek činu, etický zákon příčiny a následku

karmajóga – duchovní cesta odpoutané činnosti, činnosti pro blaho všech bytostí. Smazává ego, vede k osvícení.

karmajógin – člověk praktikující karmajógu ↑

karmendrijas, karmendrije – smyslové orgány konání (ústa, ruce, nohy, …)

karuná – soucit ke všem bytostem bez rozdílu a úsilí být užitečný

kála – čas

kárana – příčina

kévala – „celé“, „úplné“, „absolutní“, „čisté“, „nejvyšší“, duchovní úplnost, duchovní osvobození – zdroj

koša, kóša – „pouzdro“, tělo

krijá – aktivita; mimovolné těla pohyby při meditaci, provázející pročišťování nádí

krijášakti – síla konat, síla být aktivním

kripa – milost

kšamá – snášenlivost

kundala – prsten, kruh, náušnice

kundaliní – ze slova kundal – svinutá, stočená, spirála, prstenec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.