M

madhjama – střed

madhura – milý, půvabný, sladký jako med

mahá – velká/ý

mahátma – (ze slov mahá átmá) velká duše, velký Duch

maitrí – nepodmíněné přátelství, milující laskavost

mala – růženec, modlitební korálky

manas, manah – mysl

mani – klenot

mantra – ze slov manas – mysl a trai – chránit, osvobodit, čistit – mantra je posvátné slovo, slabika, zvuk

manušjajadžňa – uctívání skrze službu lidstvu

marga – cesta .(bhakti-marga – cesta lásky, mokša-marga, džňana-marga, …)

mauna – mlčení

– matka

mája – vzhled, iluze, klam, závoj nevědomosti bytostí; také božská tvořivá moc

mála – růženec, modlitební korálky

máta – matka, duchovní titul

mókša – vnitřní svoboda, vysvobození, konečné vysvobození

muditá  – chápavá nesobecká radost

mudrá, mudra – gesto, znak, symbol, pozice rukou, těla

mukti – vysvobození

mukunda – ten, kdo dává vysvobození

mumukšu – osoba toužící po vysvobození

mumukšutva – touha po svobodě

murti, mūrti – forma, zpodobnění, ztělesnění, zosobnění (např. sochám a obrazům božstev se tak říká)

múla – základní, kořenná, původní

múládhára – základní, kořenová čakra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.