S

sahadža – přirozený a trvalý

sahasra – tisíc

sahasranáma – tisíc jmen (určitého boha)

sahasrára – tisíciplátečná, sedmá čakra, korunní čakra

samdžňá – vnímání

samsára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození, v němž bloudí každá bytost, dokud žije v nevědomosti

sančita-karma – všechny dosud neuzrálé plody (našich skutků), nashromážděné během nesčetných minulých životů

sang, sangha – společenství

sanhitá – sbírka, svazek hymnů, svazek básní, slovník

sannjásin – ten, kdo se zřekl majetku a světa pro duchovní cestu, mnich

sannjásiní – ta, jež se zřekla majetku a světa pro duchovní cestu, mniška

sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození, v němž bloudí každá bytost, dokud žije v nevědomosti (Eduard Tomáš: Tajné nauky Tibetu, Avatar, 2000, str. 196)

santa – světec, asketa

santam – svatý, ctihodný, chvályhodný

santóša – spokojenost, veselá mysl, soucit

sarva – všechny

sat – existence, bytí; skutečné, dobré, věčné

satja – Pravda, pravdivý

satjam – pravdivě, pravdomluvnost

satsang – setkání s duchovní Pravdou, společenství s duchovními lidmi

sattva – první ze tří gun – čistota, průzračnost, jas, klid, mír, duchovnost, poctivost, dobrota

satya – pravda, pravdivý

satyam – pravdivě, pravdomluvnost

saurya – stálost, vytrvalost v duchovní praxi

sádhana – duchovní praxe, disciplína

sádhu – ušlechtilá bytost, oslovení pro svaté muže

ságar – oceán, moře

sákšin – svědek

séva – služba (sloužit dobru ve světě)

shyam – s tmavou pletí (tmavě modrou, černou)

shakti [šakti] – síla, energie, božská energie, to dynamické na Bohu, ženský aspekt. Šakti žehná, vede po duchovní cestě, uzdravuje, ochraňuje, sjednocuje.

shaktipat, shaktipata – přenos duchovní energie, požehnání, napojuje žáka na linii jeho mistrů, probudí kundaliní a podporuje duchovní vývoj

shankara [šankara] – přinášející zdar, dokonalý, ušlechtilý

shanti [šánty] – mír, klid mysli

sharanasharanam [šarana, šaranam] – útočiště

siddha – dokonalý

siddhi – dokonalost; také psychické, magické síly, nabyté na duchovní cestě. Nejsou tak důležité, jako je duchovní cíl.

smrti – z paměti vybavovaná moudrost

sparša – dotek

sršti – stvoření světa

sthúla – „hrubý“, hmotný, fyzický, fyzická manifestace Boha

sugandhi, sugandhim – nejvyšší Bytost, mající nádhernou vůni (zpívá se v mahamrityunjaya mantře)

sukha – štěstí, blaho

sumati – vlídnost, oddanost, mající čisté dobré úmysly

sundara – krásný

sušumná – kanálek energie v jemném těle, velmi důležitý „Dle anatomických popisů lidského těla zaujímá tentýž prostor jako míšní dutina v páteři“ – Eduard Tomáš, Tajné nauky Tibetu, nakladatelství Avatar, 2002

sušupti – hluboký spánek beze snů

suvéša – krásně oblečený, ozdobený

súkšma – jemný, nehmotný, éterický

súrja – slunce

svadhjája – studium posvátných spisů

svapna – spánek se sny

svarúpa – skutečná podstata, přirozený stav vědomí (klid, poznání, blaženost), vlastní podstata božstva

svámí – „pán“, duchovní osoba, titul před jménem hinduistického mnicha, učitele

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.