T

tamas – třetí z gun – temnota, nevědomost, tupost

tapas – (tap = „žár“) duševní síla, vznikající při odříkání a disciplíně, ničí nečistoty v mysli. Koncentrace, aktivní kladná síla, rozpouštějící ego

tapasví – asketa

tattva – prvek, princip, esence

tejas, tédžas – lesk, záře, plamen, oheň, tattva ohně

tírtha – „brod nebo přechod; termín používaný s ohledem na místo zesílené posvátnosti, kde se božské protíná s obyčejným světem“ – C. Scott Littleton: Moudrost východu, str. 163, . posvátné místo, objekt, předmět uctívání

tjága – zřeknutí se

trai – ochraňovat, osvobodit

trajambaka – tříoký

traja – trojice

tri – tři, trojí

trimurti, trimūrti – mající trojí podobu

tvaméva – pouze / jen ty

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.