V

vairágja – nepřipoutanost, neulpívání, nevášnivost, indiference, být bez žádosti. Když duše nemá zájem v ničem jiném, než v Bohu a realizaci.

váč – ústa, orgán řeči, řeč

váju – vítr, vzduch, někdy se používá i pro pránu

vásana – závislost, sklony mysli

védaná – pocit

védy – vědění, posvátné spisy

védánta – závěr Véd, posvátných spisů

vidéha-mukti – vysvobození po smrti (na rozdíl od džívanmukti, vysvobození zaživa)

vidžňána – vědomí

vivéka – rozlišování

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.