Věda a duchovní poznání

Duchovní poznání není v rozporu s vědou. Spíše leží víceméně mimo její dosah. Jelikož věda může nabídnout jen nepřímé důkazy ohledně poznatků mystiků a jóginů, tudíž přijmutí či zamítnutí vědce skutečnosti na poli za hmotou bude paradoxně otázkou jeho víry. Nadto, i když prokážeme neexistenci určitého jevu v určité chvíli, na určitém místě, za určitých podmínek, neznamená to, že by nemohl být dokázán opak téhož jevu na jiném místě, za jiných podmínek. Toto tvrzení není jen v souladu s Einsteinovými teoriemi, ale nalezneme je již v přednáškách svámího Vivékánandy o mnoho let dříve.
Jeden ze základních fyzikálních zákonů, zákon o zachování energie, dle mého názoru, dokládá kontinuitu života po rozpadu fyzické schránky. Tento zákon jasně stanoví, že žádnou energii nelze zničit, může být pouze převedena v jinou. Životní impuls a inteligence tedy nemůže zaniknout, ale musí pokračovat v nějaké formě dále.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.