Átman je…

V neprojevu je absolutním klidem, a v projevu veškerým pohybem, i každou myšlenkou. Není mezi nimi rozdílu, oba se odehrávají na plátně jediného Já, átmana.
Poznání prvého, jež probíhá jakožto vnoření individuální duše do propasti prázdna (nejedná se o nevědomý stav, naopak o přiblížení se zdroji vědomí), představuje stále jen dílčí úspěch. Toto poznání není úplné.
Mezi prvým a druhým není ve skutečnosti rozdílu, protože to vše, ba i samotné ego je jen hrou absolutna.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.