Meditace o rozpuštění duality

Dnešní meditace bude o rozpuštění duality.

Začneme špetkou elementární teorie, kterou se následně pokusíme uvést do praxe, což bude mít za následek více klidu a pohody v našich životech.

Jaká je tato teorie? Že v celém projeveném vesmíru, v každém z nás, je přítomno jedno nedílné základní Vědomí. Dále, toto nedílné Vědomí je v základu pravé Já jednoho každého z nás. Tvary jsou jako bubliny na povrchu oceánu, jsou nestálé, a kdo se na ně příliš upne, nutně trpí více při jejich zániku a změně, než ten, který je zakotven v hlubších vrstvách své bytosti, odkud může sledovat projevený rozrůzněný svět jako film, promítaný na plátně svého pravého Já. Musí vědět, že jeho pravé Já je stejné jako Já každého.

Základní praxe není nikterak složitá. Jednoduše si představíme, jak vším stvořeným proniká oceán živého Vědomí. Při meditaci toto provádíme s centrem mezi obočím nebo ve středu hrudi.

Začínáme užitím představivosti, a pokročením u této meditace se rozpouští pocit oddělené osobnosti, meditujícího se zmocňuje cosi rozsáhlého a nezměrného.

Jak prožitek tohoto Vědomí víc a víc sílí, osobnost meditujícího, stává se víc a víc průzračnou, konflikt ega se světem ztrácí na intenzitě a převládá klid a smíření.

Dalším stupněm je pak zánik ega, ten však není možné přivodit vlastním úsilím meditujícího.

.